پله‌های برقی

پله‌های برقی کارخانه LOHER از نظر ساختار عموما در 3 نوع پله‌های با زوایای شیب 35 درجه، 30 درجه و 27.3 درجه و عرض پله‌ها 600 ، 800 یا 1000 میلیمتر قابل تأمین است. و هرچه زاویه شیب پله‌برقی کمتر شود ایمنی آن بیشتر است و لذا مطابق استانداردهای ایمنی از قبیل EN115، پله‌های برقی با حداکثر ارتفاع بالابری کمتر از 6 متر می‌توانند زوایای 35 درجه ،30 درجه و 27.3 درجه داشته باشند . همچنین سرعت حرکت این نوع پله‌برقی ها با زاویه 35 درجه حداکثر باید 0.5 متر بر ثانیه باشد. ولی پله‌های برقی با زاویه شیب 30 درجه یا 27.3 درجه می‌توانند با ارتفاع‌های بالابری دلخواه وسرعت حرکت 0.63 و 0.75 متر در ثانیه نیز ساخته شوند. البته پله‌های برقی با ارتفاع بالابری 6 متر بیشتر طبق استاندارد باید سرعت 0.5 متر بر ثانیه داشته باشند.

  پله‌های برقی که زاویه شیب آن بیشتر است فضای کمتری اشغال می‌کنند. پله‌های برقی ساخت کارخانه LOHER در فضای محصور در داخل ساختمان (Indoor) و یا در فضای باز بیرون از ساختمان (out door) نیز نصب می‌شوند که در این حالت مشخصات فنی آن تا حدودی با نوع Indoor متفاوت خواهد بود.

طراحی و ساخت پله‌های برقی کارخانه LOHER نسبت به سایر سازندگان از انعطاف‌ پذیری بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند مشخصات و ابعاد فنی آن در تطابق با خواسته مشتری و شرایط محل نصب و البته با رعایت الزامات استانداردهای مربوطه مکانیکی و الکتریکی طراحی و ساخته شود.

همچنین شرکت Loher در زمینه پله‌های برقی سنگین کار (Heavy Duty) نیز تولیدات بسیار با کیفیت و موفقی را تاکنون داشته است.